ישיבת הרב עמיאל

ישיבת הרב עמיאל

הישוב החדש

היישוב בכמה מילים

ישיבת היישוב החדש היא הישיבה התיכונית הוותיקה ביותר ובעלת הרמה וההצלחה הגבוהות ביותר בתחומה. צוות הישיבה שוקד על הצלחת כל תלמיד ותלמיד באופן אישי, לגדלו בתורה וביראת שמים, ולהפיק מעצמו את המירב.

היישוב הוא לא עוד מוסד לימודי, הוא בית היוצר להנחלת ערכים ובניית אישיות יציבה.